Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Δημιουργία Τμημάτων - Ανάθεση Θεματικών ενοτήτων

Δημιουργία τμημάτων και ανάθεση Θεματικών Ενοτήτων στους Επιμορφωτές για την
υλοποίηση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».


Το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω
σχετικά που αναφέρονται στην Υλοποίηση Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης σχολικού έτους 2013-
2014 των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αποφάσισε:
1. Να δημιουργήσει στην Αλεξανδρούπολη δύο τμήματα διδασκαλίας – στους παρακάτω
πίνακες αναγράφονται τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 35 ωρών, θα πραγματοποιείται σε εργάσιμες ημέρες,
σε ώρες πέραν του σχολικού ωραρίου, 15.00μ.μ. – 21.00μ.μ..


2. Να αναθέσει στους εξής Επιμορφωτές/τριες τη διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων στις
ημερομηνίες που αναφέρονται: Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου