Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση  20/3/2013

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, μετά την εξέταση των ενστάσεων  που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι/ες επιμορφωτές/τριες ανακοινώνει τον
                       Οριστικό Αξιολογικό Πίνακα Κατάταξης των επιμορφωτών       
          για το«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου