Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση 13/03/2013  
Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση των προσόντων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι/ες επιμορφωτές/τριες ανακοινώνει τον
Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα Κατάταξης των επιμορφωτών
 για το«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα
Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί:
α) με Φαξ στο 25510 22519
 β) ιδιοχείρως στη Γραμματεία του Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης
 γ) ηλεκτρονικά στο e-mail: pek@axd.forthnet.gr.  Οι ενστάσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν και ταχυδρομικά (για το πρωτότυπο της υπογραφής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου