Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για την υλοποίηση της επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ φάσης  των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Για να δείτε το πρόγραμμα του Τμήματος 1 πατήστε εδώ

Για να δείτε το πρόγραμμα του Τμήματος 2 πατήστε εδώ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

         

         Δημιουργία τμημάτων και ημερομηνίες διεξαγωγής για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σχολικού έτους 2014-2015.


              ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης (συνολικά και κατά θεματική ενότητα) των Επιμορφωτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο επικαιροποιημένο μητρώο  του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
         
        ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

             Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης των Επιμορφωτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο επικαιροποιημένο μητρώο  του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

               ΕΔΩ

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 2014

"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ε.Π.  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  

  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014      
     

Δημιουργία Τμημάτων - Ανάθεση Θεματικών ενοτήτων

Δημιουργία τμημάτων και ανάθεση Θεματικών Ενοτήτων στους Επιμορφωτές για την
υλοποίηση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».


Το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω
σχετικά που αναφέρονται στην Υλοποίηση Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης σχολικού έτους 2013-
2014 των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αποφάσισε:
1. Να δημιουργήσει στην Αλεξανδρούπολη δύο τμήματα διδασκαλίας – στους παρακάτω
πίνακες αναγράφονται τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 35 ωρών, θα πραγματοποιείται σε εργάσιμες ημέρες,
σε ώρες πέραν του σχολικού ωραρίου, 15.00μ.μ. – 21.00μ.μ..


2. Να αναθέσει στους εξής Επιμορφωτές/τριες τη διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων στις
ημερομηνίες που αναφέρονται: