Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για την υλοποίηση της επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ φάσης  των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Για να δείτε το πρόγραμμα του Τμήματος 1 πατήστε εδώ

Για να δείτε το πρόγραμμα του Τμήματος 2 πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου